Prohlížeč událostí

Stránka Prohlížeč událostí umožňuje zobrazit všechny dostupné události z TrustPort Personal Firewall. Při prvním otevření stránky jsou všechny informace načteny do seznamu. Nejnovější události jsou umístěny na nejvyšší pozici v seznamu.

Tlačítko Obnovit slouží ke znovunačtení všech záznamů ze souboru událostí.

Tlačítko Vyčistit odstraní všechny události záznamy. Na potvrzení této akce se zobrazí dialogové okno, takže není možné smazat seznam omylem.

Tlačítko Uložit jako slouží k uložení seznamu do souboru. Záznamy jsou do výstupního souboru uloženy v textovém formátu, odděleny středníkem (takzvaný CSV formát). Soubor vytvořený tímto způsobem může být dále zpracováván nebo prohlížen jiným programem podporujícím formát CSV (kupříkladu Microsoft Excel). Stisknutím Uložit jako se zobrazí dialogové okno pro výběr souboru do kterého má být log uložen. Pokud zadaný soubor již existuje, je k jeho přepsání potřeba ještě potvrdit následující dialogové okno.

Související odkazy

Hlavní stránka