Prohlížeč souborů událostí

Stránka Prohlížeč souborů událostí umožňuje prohlížet libovolný soubor obsahující události aplikace TrustPort Personal Firewall. Načtené záznamy jsou přehledně zobrazeny na této stránce. Nejnovější události se zobrazí na nejvyšší místa v seznamu.

Tlačítko Otevřít slouží k otevření souboru s událostmi a pro načtení seznamu. Během načítání je zobrazeno dialogové okno zobrazující průběh procesu.

Tlačítko Uložit jako slouží k uložení seznamu do souboru. Výstup má textový formát s položkami oddělenými středníkem, takzvaný formát CSV. Soubor vytvořený tímto způsobem lze dále zpracovávat jinými programy podporujícími CSV (například Microsoft Excel). Stisknutím Uložit jako se zobrazí dialog pro výběr souboru pro uložení. Pokud takový soubor již existuje, je vyžadováno potvrzení akce.

Související odkazy

Hlavní stránka