Správa filtrů

Stránka Správa filtrů umožňuje vytváření, mazání, import a export sad pravidel. Je možné vytvořit libovolné množství sad, ale jen jednu pro každou IP adresu. Všechny sady pravidel jsou zobrazeny v přehledném seznamu, který rovněž ukazuje stručný popis a IP adresu pro kterou je dané pravidlo platné.

Přidání nové sady pravidel se provádí stisknutím tlačítka Nový . Upravovat sady pravidel je možné pomocí tlačítka Upravit , předtím je ale nutné vybrat sadu kterou si přejeme editovat. Již nepotřebné sady pravidel lze odstranit tlačítkem Odstranit . Opět je potřeba mít vybranou konkrétní sadu. Po stisknutí tlačítka Odstranit se zobrazí dialogové okno, kde jste dotázán zda si opravdu přejete odstranit vybranou sadu pravidel. Vyberete-li Ano , budou sada a všechna pravidla, která obsahuje, smazána.

Import již existujících sad se provádí tlačítkem Importovat . Po stisknutí tlačítka Importovat budete moci vybrat sadu pravidel, kterou si přejete importovat. Vyberete-li vhodný soubor (musí být neporušený a ve správném formátu), zobrazí se dialogové okno . Tam můžete změnit jméno sady nebo IP adresu na kterou se bude sada vztahovat.

Export sad pravidel lze provést tlačítkem Exportovat . Aby tlačítko Exportovat fungovalo, je potřeba mít vybránu sadu. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno ve kterém můžete určit cestu a jméno souboru do kterého chcete sadu uložit. Exportovaný soubor obsahuje informace o jméně sady, příslušnosti k IP adrese a pravidlech v sadě.

Související odkazy

Hlavní stránka
Klávesové zkratky