Ping

Stránka Ping je součástí sady síťových nástrojů a slouží k ověření dostupnosti určité IP adresa nebo hostitelského počítače. Pomocí nástroje Ping lze také zjišťovat počet špatných nebo nedoručitelných paketů přenesených po síti. Rovněž dokáže zjišťovat čas, za který lze dosáhnout určitý počítač. Nástroj Ping pracuje tak, že zasílá ICMP pakety (požadavky) určité velikosti v určitých časových intervalech. Hostitelský počítač je po obdržení pošle zpět jako odpovědi. Je-li vše v pořádku, vrátí se stejný počet odpovědí, jako bylo vysláno požadavků. Pokud se odpověď nevrátí dříve než za určitý časový limit, je požadavek považován za ztracený.

Editačním polem Název hostitele nebo IP adresa lze specifikovat název hostitele, jako třeba "www.trustport.com", nebo IP adresu ve formátu X.X.X.X. Není-li toto pole vyplněno, není ani možné spustit nástroj Ping . Přepínač mezi Počet pokusů a Nekonečný ping určuje kolik požadavků Ping se má zaslat cílovému počítači. Volba Nekonečný ping zajistí, že zasílání požadavků Ping se bude opakovat až do stisknutí tlačítka Zastavit . Volba Počet opakování naproti tomu určí přesný počet požadavků. Požadavky Ping se začnou posílat po stisku tlačítka Spustit a mohou být kdykoliv ukončeny tlačítkem Zastavit .

Je-li obdržena odpověď na dotaz, je zobrazena informace obsahující: od koho odpověď přišla, jakou velikost má obdržený paket a jaká doba uplynula mezi zasláním požadavku a dostáním odpovědi. Pokud nebyla odpověď obdržena do časového limitu, pak je zobrazena informace v tomto smyslu.

Když je dokončeno zasílání požadavků, analyzuje nástroj Ping zaslané požadavky a odpovědi a zobrazí stručnou statistiku. Statistika obsahuje počet zaslaných a obdržených paketů a počet paketů, které se ztratily, včetně procentuálního vyjádření. Dále je zobrazen nejmenší čas za jaký došlo k odpovědi na požadavek, stejně jako nejdelší a průměrný čas.

Poznámka: Pokud je TrustPort Personal Firewall nakonfigurován tak, že nepovoluje ICMP spojení, nebude nástroj Ping fungovat. Chcete-li tuto službu používat, budete muset vytvořit firewallové pravidlo, které umožňuje posílat a přijímat ICMP spojení (povolit odchozí a příchozí komunikaci ICMP protokolem).

Související odkazy

Hlavní stránka