WhoIs

Nástroj WhoIs je součástí síťových nástrojů, který slouží k získávání informací o internetových doménách. Každá internetová doména má vlastníka a technického administrátora a musí být zaregistrována v doménovém registru nejvyšší úrovně. Každý registr má databázi registrovaných domén společně s informací o vlastnících a podobně. Všechny tyto informace jsou veřejné a dostupné přes službu Whois . Klient Whois je nástroj, který se připojí k Whois serveru a získá od něj informace o dané doméně nebo objektu. Některé domény nebo objekty mohou být vyjmuty z databáze Whois, ale jedná se většinou jen o výjimky.

Do editačního pole Jméno hostitele nebo IP adresa je zadán název hostitele, jako třeba "www.trustport.com", nebo IP adresa ve formátu X.X.X.X. Není-li toto pole vyplněno, není ani možné spustit nástroj Whois . Adresa hosta musí být v následujícím formátu: domena.xy (například trustport.com ), to znamená pouze domény první a druhé úrovně, ostatní úrovně budou automaticky z adresy odstraněny a nebudou použity během vyhledávání.

Poznámka: Pokud je TrustPort Personal Firewall nakonfigurován tak, že nepovoluje TCP spojení na portu 43, nebude nástroj Whois fungovat. Chcete-li tuto službu používat, budete muset vytvořit firewallové pravidlo, které povoluje odchozí TCP komunikaci na portu 43.

Související odkazy

Hlavní stránka