Klávesové zkratky


Správa sad pravidel:

Klávesové zkratky Význam
Del Smazat vybranou sadu pravidel
Ctrl + Del Smazat vybranou sadu pravidel
Ins Vložit novou sadu pravidel
Ctrl + Ins Vložit novou sadu pravidel
Enter Upravovat vybranou sadu pravidel
Alt + Enter Upravovat vybranou sadu pravidel

Správa pravidel:

Klávesové zkratky Význam
Del Odstranit vybrané pravidlo ze seznamu
Ctrl + Del Odstranit vybrané pravidlo ze seznamu
Ins Přidat nové pravidlo do seznamu
Ctrl + Ins Přidat nové pravidlo do seznamu
Alt + Enter Upravovat vybrané pravidlo
Enter Upravovat vybrané pravidlo
Ctrl + arrow down Posunout vybrané pravidlo dolů
Ctrl + arrow up Posunout vybrané pravidlo nahoru

Prohlížeč událostí:

Klávesové zkratky Význam
Ctrl + Del Odstranit všechny záznamy
F2 Znovunačíst seznam událostí
F5 Znovunačíst seznam událostí
Ctrl + R Znovunačíst seznam událostí
Alt + R Znovunačíst seznam událostí
Shift + R Znovunačíst seznam událostí

Související odkazy

Hlavní stránka