Rezidentní ochrana - Výběr reakce uživatele při nalezení infekce

Jestliže rezidentní ochrana nalezne virus a je nastavený režim Dotázat se uživatele v nastavení rezidentní ochrany, uživatel si může vybrat jednu z následujících akcí: Zakázat přístup, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat. Zvolená akce je použita pro odstranění virové infekce.

Pokud se nepodaří zvolenou akci provést, je uživatel znovu vyzván k výběru akce. V tomto případě už není povoleno zvolit akce, které byly na daný infikovaný objekt již dříve neúspěšně vyzkoušeny.

Jestliže rezidentní ochrana není nastavena v režimu Dotázat se uživatele , antivirový program provede vždy jednu z následujících akcí: Zakázat přístup, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat.

Související odkazy

Hlavní stránka
Rezidentní ochrana
Nastavení rezidentní ochrany
Obecné nastavení rezidentní ochrany
Nastavení možností rezidentní ochrany


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.