Nastavení aktualizačních serverů

Na této stránce je zobrazen seznam URL, ze kterých se budou stahovat aktualizace antispamových pravidel a rodičovského zámku. Lze si jej představit jako seznam zrcadel (mirrorů), které poskytují tentýž aktualizační balíček. Aktualizační agent se po spuštění aktualizace pokusí připojit k prvnímu serveru v pořadí a stáhnout obsah aktualizačního balíčku z tohoto serveru. V případě neúspěšného spojení se agent pokusí spojit s druhým serverem v pořadí atd.

URL adresy jsou uspořádány právě v takovém pořadí, v jakém se budou v průběhu procesu aktualizace používat, tj. nejprve přijde na řadu adresa uvadená na začátku seznamu. Pokud se z ní nepodaří balíček stáhnout, vyzkouší se následující z adres. V opačném případě již není třeba pokračovat a ostatní adresy se ignorují.

Pro správu serverů, ze kterých je možné aktualizační balíček stáhnout, slouží tlačítka Přidat a Odstranit . Pořadí jednotlivých URL adres lze měnit pomocí šipek umístěných vedle seznamu.

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení
Proxy server
Rodičovský zámek
Mail Antispam


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.