Nastavení Rezidentní ochrany

V záložce Rezidentní kontrola ovlivňujete nastavení kontroly, která je zapnutá na pozadí a neustále chrání Váš počítač před napadení viry. Tato kontrola je základním kamenem ochrany Vašeho počítače a je proto nezbytné ji udržovat zapnutou. Stav rezidentní ochrany je ihned viditelný vedle ikony rychlého spouštění v oznamovací oblasti Windows. Pokud je rezidentní ochrana zapnutá, objevuje se ikona rudého štítu, v opačném případě štít zašedlý, viz. následující obrázky. Změny stavu rezidentní ochrany jsou také indikovány - v průběhu spouštění ochrany se zobrazí zelená značka na modrém štítu a při vypínání červená značka opět na modrém štítu. Při aktualizaci virové databáze se rovněž na ikoně zobrazuje průběh stahování.

Pokud kliknete na ikonu stavu rezidentní ochrany, zobrazí se menu, ze kterého, pokud jste přihlášen jako administrátor, můžete rezidentní ochranu dočasně vypnout (případně zapnout). Přes toto menu ovšem neměníte, zda bude rezidentní ochrana spouštěna po startu systému. To můžete změnit v Obecném nastavení rezidentní ochrany .

Nastavení rezidentní ochrany se dělí na dvě záložky: Obecné nastavení a Možnosti rezidentní ochrany.

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení Antiviru
Obecné nastavení rezidentní ochrany
Nastavení možností rezidentní ochrany


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.