Nastavení Kontroly na vyžádání

Na této stránce se nastavují parametry Kontroly na vyžádání .

V nastavení Požadovaná akce je možné si vybrat chování antivirového programu po nalezení škodlivého kódu. K dispozici jsou tyto volby:

 • Pouze oznámit - o nalezení infekce je uživatel informován dialogovým oknem a zpráva se zobrazí i v závěrečném protokolu, ale k žádné další akci nedojde.
 • Dotázat se uživatele - v případě nalezení infekce bude nabídnuta možnost se rozhodnout, jaký úkon má antivirový program provést. K dispozici jsou stejné volby jako v tomto nastavení (nedělat nic, opravit, přejmenovat, přesunout do karantény či smazat).
 • Opravit - v případě nalezení infekce se antivirový program pokusí vrátit napadenou oblast do původního stavu. Tedy pokud je to možné. Pokud to možné není, provede automaticky přejmenování, přesun do karantény nebo smazání (a to v uvedeném pořadí).
 • Přejmenovat - infikovaný soubor je ponechán na svém místě, ale jeho přípona je změněna na příponu, která není v systému asociovaná s jakoukoliv činností.
 • Přesunout do karantény - infikovaný soubor je přesunut do adresáře spravovaného antivirovým programem, kde nemůže způsobit žádnou škodu. S infikovaným souborem je možné v karanténě bezpečně nakládat: léčit, smazat apod.
 • Smazat - soubor obsahující škodlivý kód (nebo soubor který přímo je škodlivým kódem) bude smazán.

Pokud se rozhodnete pro některou z výše vybraných akcí a u nalezeného infikovaného objektu ji není možné provést, vykoná antivirový program akci následující za Vámi zvolenou, a to podle tohoto pořadí priorit: Pouze oznámit, Opravit, Přejmenovat, Přesunout do karantény, Smazat. Implicitně je použita volba Opravit.

Upozornění:
Nastavení uživatelsé akce se nevztahuje na skenování mailových databází. Při nalezení infekce uvnitř mailové databáze je jako prvotní akce nastaveno Opravit a jako druhotná akce Pouze oznámit .

Skenovat soubory:

Zde je možné si zvolit pokročilejší volby Kontroly na vyžádání:

 • Všechny soubory - Volba znamená, že jsou kontrolovány všechny soubory bez rozdílu formátu a typu.
 • Vybrané soubory s následujícími příponami - Pokud si vyberete tuto možnost, antivirový program bude kontrolovat pouze soubory se zvolenými příponami. Přednastavený je seznam nebezpečných přípon, jeho úpravy doporučujeme jen zkušeným uživatelům!
 • Vyřadit soubory s následujícími příponami - Pokud si vyberete tuto možnost, antivirový program nebude kontrolovat soubory s Vámi zvolenými příponami. Seznam je možné upravovat poté, co si zvolíte volbu Vyřadit soubory s následujícími příponami . Tuto volbu doporučujeme pouze zkušeným uživatelům!

Možnosti skenování:

 • Skenovat archívy (zip, arj, cab...) - Při vybrání této volby dochází ke kontrole (vyhledávání škodlivých kódů) archívních souborů, resp. jejich obsahu. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé straně zvyšuje ochranu počítače.

V levé spodní části se nachází tlačítko Spustit skenování.... Po jeho stisknutí se zobrazí pod tlačítkem kontextová nabídka, ze které je možné spustit skenování všech disků a nebo si vybrat konkrétní cíl (soubor, adresář, disk), který chcete oskenovat. Zvolením položky z kontextové nabídky spustíte kontrolu na vyžádání s požadovanými parametry.

Po stisknutí tlačítka Pokročilé se objeví tyto možnosti:

  Vyřadit ze skenování:
 • Objekty (soubory, adresáře...) - Tuto možnost zvolíte, pokud chcete některé objekty vyjmout z antivirové kontroly. Tlačítkem Spravovat pak provedete nastavení těchto objektů. Tuto volbu doporučujeme pouze zkušeným uživatelům!


 • Možnosti skenování:
 • Používat heuristické metody - Zvolení této možnosti znamená, že antivirový program nebude kontrolované objekty prohledávat pouze na známé viry, ale že je bude posuzovat také z hlediska neznámých škodlivých kódů (podezřelé rutiny, podezřelé vlastnosti apod.). Heuristika znamená, že antivirový program je schopen odhalit i nové či neznámé viry. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé straně zvyšuje ochranu počítače.
 • Skenovat paměť při spuštění - Povoluje skenování paměti procesů po spuštění kontroly na vyžádání (časově náročné).
 • Používat virtuální počítač - Při této volbě dochází v paměti počítače k vytvoření jeho virtuálního obrazu a každý kontrolovaný objekt je v něm aktivován. Následně je sledováno jeho chování, zda-li nevykonává nějakou podezřelou činnost. Touto metodou je možné nalézt i nové či neznámé viry. Volba výrazně zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé straně zvyšuje ochranu počítače.


 • Skenování výměnných médií:
 • Automaticky skenovat nové výměnné svazky (CD-ROM,USB) - Pokud je tato volba aktivována, antivirový program začne skenovat vyměnitelné médium (USB, CD-ROM) automaticky po jeho vložení do počítače.
 • Před spuštěním virové kontroly nových svazků se zeptat - Aktivovaná volba znamená, že po vložení vyměnitelného média se antivirus nejdřív zeptá, zda jej má oskenovat.
 • Připravit BartPE plugin - Pomocí tohoto tlačítka vytvoříte na svém disku BartPE plugin.
 • Připravit Trustport USB - Tímto tlačítkem zobrazíte seznam připojených USB zařízení, na které lze nainstalovat USB Skener

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení Antiviru


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.