Nastavení aktualizačních serverů

Na této stránce je zobrazen seznam URL, ze kterých se má aktualizační balíček stahovat. Lze si jej představit jako seznam zrcadel (mirrorů), které poskytují tentýž aktualizační balíček. Aktualizační agent se po spuštění aktualizace pokusí připojit k prvnímu serveru v pořadí a stáhnout obsah aktualizačního balíčku z tohoto serveru. V případě neúspěšného spojení se agent pokusí spojit s druhým serverem v pořadí atd.

URL adresy jsou uspořádány právě v takovém pořadí, v jakém se budou v průběhu procesu aktualizace používat, tj. nejprve přijde na řadu adresa uvadená na začátku seznamu. Pokud se z ní nepodaří balíček stáhnout, vyzkouší se následující z adres. V opačném případě již není třeba pokračovat a ostatní adresy se ignorují.

Pro správu serverů, ze kterých je možné aktualizační balíček stáhnout, slouží tlačítka Přidat a Odstranit .

Související odkazy

Hlavní stránka
BitDefender
Rozšířené možnosti nastavení


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.