Skenovací motory

V záložce Skenovací motory jsou zobrazena jména všech dostupných skenovacích motorů, jejich verze, datum, kdy byly naposledy aktualizovány virové definice a jeho aktuální stav (licencovaný vs. nelicencovaný).

Na záložce je seznam motorů uspořádaný podle pořadí jejich použití. Motor umístěný na vrcholu seznamu je použit pro detekci virů a aktualizace jako první, další motor jako druhý a tak dále (toto uspořádání skenovacích motorů se nazývá kaskáda). Pořadí motorů je možné měnit pomocí šipek umístěných vedle seznamu. Navíc každý motor u svého jména obsahuje zaškrtávací políčko definující jestli je motor použit nebo ne.

U každého motoru jsou zobrazeny dvě zaškrtávací políčka. Tato zaškrtávací políčka slouží k určení pro jaký skener se má daný motor použít. Tím se dá ovlivňovat rychlost a detekční schopnosti jednotlivých antivirových motorů. První zaškrtávací políčko slouží pro kontrolu na vyžádání a druhé slouží pro rezidentní ochranu. To znamená, že je možné mít vybrán třeba jen jeden motor pro rezidentní ochranu, aby bylo dosaženo pokud možno co nejvysšší rychlosti počítače a pro kontrolu na vyžádání mít vybrány všechny dostupné motory, aby bylo dosaženo maximálních detekčních schopností.

Po nastavení na příslušný skenovací motor pak lze pomocí tlačítka Nastavit upravovat, z jakých URL odkazů budou aktualizace stahovány. V případě, že nejsou aktualizační soubory v daném okamžiku dostupné, dochází k vynechání příslušné relace. V případě, že počítač v daném okamžiku není aktivní (vypnutý), je relace pouze odložena a proběhne při nejbližší vhodné příležitosti (po zapnutí počítače).

Pro správu serverů, ze kterých je možné aktualizační balíček stáhnout, slouží tlačítka Přidat a Odstranit .

Testy rychlostí jednotlivých motorů:

Test standardního adresáře "Program Files" (WinXP SP2) -
Tento test demonstruje schopnosti jednotlivých motorů při skenování souborů. Tato složka obsahuje standardní složení souborů (spustitelné i datové soubory včetně archivů). Rychlost skenování takovýchto souborů je určujícím faktorem rychlosti skeneru Kontroly na vyžádání .

Vypnutá heuristika
Motor Čas CPU (min:sec) Využití paměti
AVG 7:09 51208kB
VirusBlokAda 5:57 35736kB
DrWeb 13:21 150596kB
Ewido Antispam 1:23 135172kB

Zapnutá heuristika
Motor Čas CPU (min:sec) Využití paměti
AVG 8:06 50804kB
VirusBlokAda 6:13 35074kB
DrWeb 13:41 148524kB
Ewido Antispam 1:29 136056kB

Test standardního adresáře "windows/system32" (Win XP SP2) -
Tento test demonstruje schopnosti jednotlivých motorů při skenování zejména spustitelných souborů. Rychlost skenování spustitelných souborů je určujícím faktorem rychlosti skeneru Rezidentní ochrany .

Vypnutá heuristika
Motor Čas CPU (min:sec) Využití paměti
AVG 1:00 43172kB
VirusBlokAda 4:07 34924kB
DrWeb 2:00 112266kB
Ewido Antispam 1:18 35944kB

Zapnutá heuristika
Motor Čas CPU (min:sec) Využití paměti
AVG 1:00 43172kB
VirusBlokAda 4:07 34924kB
DrWeb 2:00 112284kB
Ewido Antispam 1:17 35900kB

Testovací konfigurace:
CPU: P4 2,8GHz
RAM: 1GB DDR
SYSTEM: Windows XP SP2
Testovací vzorky:
- "Program Files", 750MB cca 100 000 skenovaných objektů, různé druhy souborů
- "windows/system32", 700MB cca 5 000 skenovaných objektů, hlavně spustitelné soubory

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení Antiviru
Nastavení Proxy serveru


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.