Pokročilé nastavení

Limit skenování http

Slouží k nastavení maximální velikosti souborů, které bude antivirus při práci na webu skenovat. Nejvyšší možná velikost skenovaného souboru je 262144kB tj. 256MB. Urychluje práci s prohlížečem při spouštění videa, hudby, prohlížení větších obrázků atd.

Možnosti skenování

Zde je možné si zvolit pokročilejší volby internetového skeneru:

  • Skenovat archívy (zip, arj, cab...) - Při vybrání této volby dochází ke kontrole (vyhledávání škodlivých kódů) archívních souborů, resp. jejich obsahu. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé straně zvyšuje ochranu počítače.
  • Používat heuristické metody - Zvolení této možnosti znamená, že antivirový program nebude kontrolované objekty prohledávat pouze na známé viry, ale že je bude posuzovat také z hlediska neznámých škodlivých kódů (podezřelé rutiny, podezřelé vlastnosti apod.). Heuristika znamená, že antivirový program je schopen odhalit i nové či neznámé viry. Volba zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé straně zvyšuje ochranu počítače.
  • Používat virtuální počítač - Při této volbě dochází v paměti počítače k vytvoření jeho virtuálního obrazu a každý kontrolovaný objekt je v něm aktivován. Následně je sledováno jeho chování, zda-li nevykonává nějakou podezřelou činnost. Touto metodou je možné nalézt i nové či neznámé viry. Volba výrazně zpomaluje antivirovou kontrolu, ale na druhé straně zvyšuje ochranu počítače.

Můžete upravovat seznam portů, na kterých bude sledována komunikace, a to zvlášť pro emailovou a webovou komunikaci. Po kliknutí na odpovídající tlačítko se zobrazí seznam portů.

V levé části okna je seznam protokolů a jim odpovídajících portů, na kterých bude kontrolován provoz. Na pravé straně jsou tři tlačítka, která slouží pro modifikaci seznamu. Po kliknutí na tlačítko Přidat... můžete do seznamu vložit novou položku. Pokud kliknete na tlačítko Upravit..., můžete změnit požadovaný protokol nebo číslo portu. Kliknutím na tlačítko Odstranit smažete označenou položku.

Související odkazy

Hlavní stránka
Mail Antivirus
Mail Antispam
Webový skener


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.