Nastavení e-mailových klientů

Nastavení antivirové ochrany emailových klientů je možné měnit v této části. V seznamu jsou uvedeny všechny podporované e-mailové klienty a u každého záznamu je uvedeno, zda-li pro tento klient byla v průběhu instalace nainstalována podpora. U e-mailových klientů s nainstalovanou podporou je možné si vybrat, zda-li pro něj má být antivirová ochrana používána, či nikoliv. Upozornění! Pro změny nastavení v této části jsou vyžadována administrátorská oprávnění!

Antivirová ochrana emailového klienta bude prováděna pouze v případě, že je povoleno jeho používání. V opačném případě bude prováděna pouze obecná kontrola příchozí pošty dle nastavení v záložce Mail Antivirus a Mail Antispam.

Standardně je v průběhu instalace nainstalována podpora pro všechny e-mailové klienty, které jsou podporované daným operačním systémem. Jako aktivní jsou označeni všichni e-mailoví klienti, kteří byli vybráni před dokončením instalace produktu TrustPort Antivirus. Upozornění! Pokud alespoň jeden emailový klient používá TrustPort Antivirus pro kontrolu pošty, je vždy nutné, aby byly aktivní volby Zapnout antivirovou ochranu pošty a Zapnout antispamovou ochranu pošty v nastavení E-mailového skeneru! V opačném případě nebude fungovat skenování pošty korektně!

U každého podporovaného e-mailového klienta se po jeho označení povolí tlačítko Konfigurovat..., které umožňuje provádět pokročilé nastavení konfigurace klienta po jeho stisknutí.

Pokud nebyla nainstalována podpora pro nějaký e-mailový klient v průběhu instalace, nebo není aktuální verze emailového klienta podporována, není možné v tomto klientovi provádět kontrolu e-mailových zpráv za pomocí produktu TrustPort Antivirus.

Do každého e-mailového klienta s aktivní podporou TrustPort Antivirus jsou do nástrojové lišty přidána tato tlačítka:

  • Zpráva je spam... označí vybranou zprávu jako spam. E-mailová zpráva je automaticky zařazena do databáze antispamové kontroly jako spam a je modifikován předmět zprávy podle nastavení volby Modifikace předmětu.
  • Zpráva není spam... zruší označení vybrané zprávy jako spam. E-mailová zpráva je automaticky zařazena do databáze antispamové kontroly jako zpráva, která není spam, a je odstraněn řetězec označující spam v předmětu zprávy.
  • Konfigurovat... spouští nastavení e-mailového skeneru.

Upozornění! Tlačítka jsou ve všech e-mailových klientech přidána mezi dostupná tlačítka nástrojové lišty, ale pouze v některých klientech jsou do ní automaticky přidána (jedinou vyjímkou je Windows Mail, do kterého se v tuto chvíli tyto tlačítka neintegrují). Tlačítka jsou v různých e-mailových klientech velmi podobná, ale nikoliv vizuálně zcela identická. Záleží vždy na nastavení konkrétního e-mailového klienta.

Související odkazy

Hlavní stránka
Pokročilé nastavení e-mailových klientů
Mail Antivirus
Mail Antispam
Webový skener
Rodičovský zámek
Antispamové aktualizační servery


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.