Rodičovský zámek

Rodičovský zámek má funkci blokovat přístup dětí k nevhodnému obsahu internetových stránek. Přes něj můžete povolit stránky, které jsou pro dítě vhodné a zakázat ty, které by na dítě mohli mít nepříznivý vliv. Trustport Antivirus můžete nastavit na filtrování buď z přednastavené databáze nevhodných webů, nebo si můžete vytvořit konkrétní seznam URL stránek k blokování.

Tlačítkem Zapnout rodičovský zámek se zapíná a vypíná celá funkcionalita rodičovského zámku. Pomocí heuristické metody se Trustport Antvirus snaží klasifikovat stránky podle zakázaných slov. Tato metoda je ovšem pomalejší a doporučujeme ji nastavit, pouze nepoužíváte-li fitrování podle kategorie.

Před neoprávněným přístupem dítěte do systému slouží tlačítko Nastavení hesla, kde si může rodič nastavit vlastní heslo pro přístup, nebo ho následně změnit. Ovládací rozhraní Trustport Antiviru si vždy po novém spuštění vyžádá zadání hesla.

Tlačítko Přidat slouží k přídání nového uživatele. Podle přednastavených hodnot zvolte název objektu a umístění, do pole název objektu k výběru napište objekt, který chcete najít (např. Počítač_1, Uživatel_1 ..) V odkaze "příklady" je skryta nápověda s několika možnostmi použitelné syntaxe pro korektní vyplnění pole. Pokud není vytvořen žádný uživatelský profil, Trusport Antivirus pracuje podle nastavení z "Výchozího profilu". Toto Nastavení se dědí do všech dalších vytvořených profilů. Uživatelské profily se mohou přidávat jenom pro existující uživatele.

Záložka Upřesnění je zvětšena o pole Běžné dotazy. Toto pole se aktivuje, pokud se počítač nachází v doméně a nastavuje se v něm způsob filtrování uživatelů před hledáním. Tlačítko Najít vypíše automaticky pro danou složku a nastavení seznam všech možných uživatelů pro vytvoření profilu.

Profily v seznamu se dají editovat tlačítkem Nastavení. V tomto okně si můžete zvolit kategorie, které chcete před dítětem blokovat, nebo konkrétní URL adresy, ke kterým bude rovnou zamítnut přístup. Příklad URL stránky může být např. www.sex.com, http://sex.com. Doporučujeme však používat hvězdičkovou konveci, např. *sex.com, nebo *sex*, kvůli relativním odkazům na tyto stránky. V záložce Výjimky pak definujete URL adresy, které bude TP Antivirus ignorovat v rámci nastavení blokovaného obsahu.

Související odkazy

Hlavní stránka
Nastavení e-mailových klientů
Mail Antivirus
Mail Antispam
Webový skener
Aktualizace rodičovského zámku


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.