Plánovač - nastavení parametrů spouštěné úlohy

Úlohy automatického spuštění antivirového skeneru lze editavat dvojitým poklikáním na daný řádek v seznamu naplánovaných úloh, nebo pomocí tlačítka Vlastnosti .

Můžete upravit:

  • Název úlohy - uživatelem zadaný název, který vhodně označuje danou úlohu (např. "Skenování disku C")
  • Příkaz - určuje, které oblasti (disky/adresáře/...) budou skenovány.
    Máte možnost zvolit skenování registrů, médií, všech místních disků, všech disků, uživatelského cíle (tj. konkrétního adresáře/souboru). Lze také nechat položku nespecifikovanou (zvolit příkaz "uživatelské parametry") a skenování ovlivnit pomocí parametrů (viz dále).
  • Priorita - nastavení priority skenování vůči ostatním procesům
  • Parametry - Toto pole lze editovat, pokud je vybrán příkaz uživatelské parametry , nebo seknování uživatelského cíle (popsáno výše). Všechny parametry, se kterými je možné souštět kontrolu na vyžádání, jsou popsány na stránce Parametry příkazové řádky .
  • Komentář - uživatel může vložit podrobnější popis naplánované úlohy

Naplánované úlohy se spouští automaticky, pravidelně podle nastaveného času a parametrů spuštění:

  • Datum a čas spuštění - kdy bude naplánovaná úloha poprvé spuštěna
  • Datum a čas ukončení - implicitně je zvoleno Nekonečný , tj. skenování nebude automaticky ukončeno. Pokud je nastavený datum a čas ukončení a úloha je v tom okamžiku spuštěna, bude automaticky zastavena.
  • Parametry spuštění - definuje interval, v jakém bude úloha spouštěna.

Související odkazy

Hlavní stránka


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.