Nastavení automatického stažení aktualizace

Tato záložka dovoluje uživatelům usnadnit si práci tím, že si hlídání a provádění aktualizace vezme na starost sám antivirový program, a umožňuje tak zaručení aktuálních virových definic, skenovacích motorů, atd.

Nejdůležitější volbou na této stránce je Povolit aktualizace . Pokud tato volba není povolena, potom není služba aktualizace povolena.

Při povolené aktualizaci je nezbytné nastavit periodu, jak často si přejete antivirový program aktualizovat. Počítají se intervaly od nastaveného data spuštění. Je však nezbytné zajistit, aby měl počítač v okamžiku spuštění aktualizace funkční připojení do internetu.

Pro nastavení periody máte na výběr kombinaci hodnoty a jednotky. Hodnoty se mohou pohybovat v intervalu 1 až 32767. U jednotek máte na výběr z následujících možností: minuta, hodina, den a týden. Pokud jsou aktualizace povolené, pak je implicitně nastaven interval stahování na jeden den. Datum a čas spuštění jsou implicitně nastavené na datum a čas instalace.

Pro dokončení korektního nastavení aktualizace je ještě nutné ověřit, zda máte správně nastavený personální firewall a je možné se spojit s aktualizačním serverem. To lze nejlépe vyzkoušet pomocí Rychlého spuštění aktualizace .

Související odkazy

Hlavní stránka
Internetová ochrana
Proxy server
Nastavení Antiviru
Průběh aktualizace


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.