Nastavení TrustPort Antivirus

Antivirový program chrání počítač před napadením viry a dalšími škodlivými kódy. V případě, že dojde k zavirování počítače, pak slouží k odstranění infekce. K tomu, aby stoprocentně plnil svou funkci, je nutné jej pravidelně aktualizovat a podle potřeby upravit jeho nastavení. Antivirová ochrana počítače se skládá ze tří částí a to Rezidentní ochrany , Kontroly na vyžádání a Internetové ochrany .

Tento správce v sobě spojuje nastavení všech vlastností antiviru, které nějakým způsobem ovlivňují chování tohoto programu. Ovládání je dostupné v Zjednodušeném a Rozšířeném režimu.

 • Zjednodušený režim

  Slouží pro ovládání programu uživateli s běžnými znalostmi, a proto v sobě integruje nejčastěji používané funkce. Ze stejného důvodu je tento režim nastavený po instalaci jako výchozí. Jednotlivé položky se ovládají stisknutím tlačítka myši na vybraném odkazu reprezentujícím danou funkci. Každá položka v tomto rozhraní může být pojmenována jménem např. Aktualizovat virové definice, v takovém případě se jedná o položku vykonávající po stisknutí přimo nějakou akci. Druhou možností je položka obsahující za svým názvem symbol "..." např. Rezidentní ochrana.... V tomto případě se po stisknutí tlačítka myši zobrazí u této položky kontextová nabídka, ze které je možné si vybrat akce.

  Po kliknutí na volbu/akci a zobrazení dialogového okna s konfigurací je možné tuto konfiguraci upravovat. V určitých případech, kde je voleb ke konfiguraci více, může dojít k zobrazení okna, kde jsou zobrazeny odkazy na další stránky. Kliknutím myší na tyto odkazy dojde k zobrazení příslušných stránek s konfigurací. V takovém případě se v levé spodní části okna aktivuje tlačítko Zpět. Po kliknutí myši na toto tlačítko, dojde k návratu na předchozí stránku nastavení. V levém dolním rohu okna je umístěno tlačítko Nápověda, které po kliknutí zobrazí stránku s nápovědou k dané konfigurační stránce. Nápověda bude zobrazena ve výchozím internetovém prohlížeči. Pokud byly v nastavení provedeny změny, potom je nutné pomocí tlačítka OK tyto změny potvrdit. Stisknutím tlačítka Storno opustíte konfiguraci bez jejího uložení.

  Jednotlivé položky ve Zjednodušeném režimu jsou reprezentovány ikonou a názvem. Položky Rezidentní ochrana a Internetová ochrana obsahují stavové ikony, které signalizují zda-li je odpovídající funkce aktivní. Další položka s podobným významem je u volby režimu TrustPort Personal Firewall. Aktuální stav ochrany počítače je signalizován příslušným vyobrazením v levé horní časti okna.

  Ve spodní časti ovládacího rozhraní se nacházejí dvě tlačítka. Stisknutím tlačítka Rozšířený režim dojde k přepnutí tohoto správce do rozšířeného režimu. Druhé tlačítko slouží pro zobrazení a nebo skrytí dalšich informací v pravé časti okna. Po jeho roztažení se zobrazí statistiky o skenování souborů pomocí rezidentní ochrany produktu TrustPort Antivirus a statistiky sítě produktu TrustPort Personal Firewall. Pokud není ani jeden z produktů TrustPort Antivirus a TrustPort Personal Firewall nainstalován, potom není toto tlačítko vůbec zobrazováno.

 • Rozšířený režim

  Slouží pro ovládání programu uživateli s pokročilými znalostmi. V tomto rozhraní je možné nastavit všechny konfigurovatelné položky. Ovládání je rozděleno na následující oblasti:

  • Rezidentní ochrana - nastavení aplikace, která chrání počítač v reálném čase.
  • Kontrola na vyžádání - nastavení aplikace, která zkontroluje výskyt virů v počítači na vyžádání.
  • Internetová ochrana - nastavení aplikace, která kontroluje připojení počítače k síti.
  • Karanténa - nastavení a správa karantény nakažených souborů.
  • Logování - nastavení logování (zapisování) událostí.
  • Plánovač - nastavení plánovaného skenování.
  • Skenovací motory - nastavení parametrů skenovacích motorů.
  • Aktualizace - nastavení automatického stahování aktualizace.

  K jednotlivým stránkám s nastavením se můžete dostat pomocí stromového seznamu v levé části okna. Po kliknutí na některou z oblastí konfigurace se příslušná stránka zobrazí v pravé části okna. Dalším způsobem, jak přejít k některé oblasti konfigurace, je kliknout na příslušný odkaz na úvodní stránce.

  K tomu, aby se každá změna projevila do stávající konfigurace, je potřeba ji potvrdit tlačítkem Použít !

  Ve spodní časti ovládacího rozhraní se nacházejí dvě tlačítka. V levém dolním rohu okna je umístěno tlačítko Nápověda, které po kliknutí zobrazí stránku s nápovědou k dané konfigurační stránce. Nápověda bude zobrazena ve výchozím internetovém prohlížeči. Stisknutím tlačítka Zjednodušený režim dojde k přepnutí tohoto správce do výchozího zjednodušeného režimu.

Související odkazy

Hlavní stránka


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.