Nastavení možností motoru

Zde je možné nastavit pokročilejší možnosti skenovacího motoru, a to:

  • Detailní analýza všech procesů - tato volba zapíná podrobné skenování každého procesu, toto nastavení je však velice náročné na systémové prostředky (zpomaluje běh počítače).
  • Aktivovat druhou úroveň heuristické analýzy - toto nastavení aktivuje druhou úroveň heuristické analýzy.
  • Aktivovat třetí úroveň heuristické analýzy - toto nastavení aktivuje třetí úroveň heuristické analýzy.
  • Aktivovat nadbytečný (paranoia) režim - toto nastavení aktivuje "paranoidní" režim. Z důvodu velké náročnosti na systémové prostředky je doporučeno mít tento režim vypnutý.
  • Skenovat mailové databáze - skenování mailových databází jako např. Mozilla ThunderBird, Outlook a dalších.
  • Detekovat adware/riskware - detekovat reklamní a jiný podezřelý software.

Související odkazy

Hlavní stránka
Antivirus BlokAda
Nastavení aktualizačních serverů


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.