Kontrola na vyžádání - Protokol o skenování

Výsledkem Kontroly na vyžádání je Protokol o skenování. Tento protokol je uložen v XML formátu do souboru report.htm a je uložen do adresáře docs v instalačním adresáři. Mimo tohoto souboru jsou zde ještě i soubory report.css, report.xsl a dále adresář img. Jestliže si chcete Protokol uschovat pro pozdější použití, je potřeba zkopírovat všechny tyto soubory a nejenom vlastní XML soubor.

Protokol se vytváří jako výsledek každé Kontroly na vyžádání. Protože by se takovéto protokoly postupně zbytečně hromadily, je soubor report.htm přepsán vždy výsledkem posledního testu a je pouze na uživateli, aby si pro něj "zajímavé" protokoly uložil. V případě, že si chcete uložit výsledek posledního testu, je proto potřeba tento soubor zazálohovat a to nejpozději před ukončením následujícího testu tlačítkem Zavřít, v opačném případě bude předchozí obsah tohoto souboru ztracen.

Protokol je možné rozdělit na několik základních části:

  • hlavičku
  • parametry testu
  • výsledky
  • statistiku

Popis jednotlivých částí protokolu:

Část hlavička obsahuje informaci o tom, kdy byl test, ke kterému tento protokol přísluší, spuštěn.

Část parametry testu obsahuje, co mělo být skenováno, tj. disk(y) nebo soubor(y) oddělené středníkem a dále vlastní parametry provedeného testu podle nastavení Kontroly na vyžádání, tj. jaké přípony jsou nastaveny pro skenování, co se má skenovat, atd.

Část výsledky může buď obsahovat text Infekce nenalezena a nebo některou z částí Zaváděcí sektory a Soubory . V části Zaváděcí sektory se dozvíte informace o skenování těchto sektorů u jednotlivých zařízení připojených ve Vašem počítači, jako je disk, disketová nebo CD mechanika, tato část se zobrazuje v případě, pokud používáte testy pevných disků či výměnných mechanik. Část Soubory se objevuje pouze v případě, když došlo k nalezení infekce a dozvíte se z ní informace o tom, jaký soubor byl napaden, jakým virem byl napadem a jak byla tato infekce programem vyřešena.

Část statistika obsahuje vždy části Zaváděcí sektory a Soubory . Ty obsahují počet sektorů resp. souborů které byly oskenovány, infikovány a opraveny (a v případě souborů ještě přejmenovány nebo smazány).

Související odkazy

Hlavní stránka
Kontrola na vyžádání uživatele
Kontrola na vyžádání


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.