Antivirus v kontextové nabídce

Aplikace TrustPort Antivirus je propojena se systémovou kontextovou nabídkou, která je zobrazena, když uživatel stiskne pravé tlačítko myši na libovolném souboru, složce nebo disku. V této nabídce si můžete vybrat vybrat položku Zkontrolovat na viry... , pomocí které spustíte Kontrolu na vyžádání na vybraném objektu. Je-li vybraným objektem složka, budou zkontrolovány také všechny její podsložky.

Související odkazy

Hlavní stránka
Spuštění ze systémového menu
Rychlé spuštění


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.