Spouštění z příkazové řádky

Aktualizační modul je možné také ovládat z příkazového řádku, a to pomocí parametrů po uvedení souboru AVUPDATER.EXE .

Podrobný popis parametrů:

Každý příkaz a přepínač musí být opět uvozen znakem přepínače, kterým je pomlčka '-' nebo znak lomítka '/'. V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny parametry příkazového řádku, které program AVUPDATER.EXE podporuje:

-? nebo -h Zobrazení parametrů příkazového řádku - vypsání všech dokumentovaných funkcí příkazového řádku.
-q Tichý režim - aktualizace bude pracovat v tzv. tichém režimu, tedy bez jakýchkoliv výpisů.
-l=x Úroveň logování - nastavuje stupeň podrobnosti logování, a to číslicí x od 0 do 2 s následujícím významem:
  • 0 ... tichý režim
  • 1 ... normální režim
  • 2 ... podrobný režim
AVUPDATER.exe -l=2
-cfg=cfgfile.conf Vynucená konfigurace - načte konfiguraci z externího konfiguračního souboru.
-au Dotaz - před spuštěním aktualizace se dotázat uživatele, jestli si přeje spustit proces aktualizace. V tomto případě bude mít uživatel šanci zprovoznit svoje připojení k internetu.
POZOR! Tuto volbu lze použít pouze v případě, že uživatel je aktuálně přihlášen ve Windows.
-man Otevření uživatelské příručky programu TrustPort Antivirus.
stránka jméno stránky (například faq.htm), která má být otevřena. Jestliže tento parametr nebyl specifikován, Antivirus otevře uživatelskou příručku na stránce s popisem odpovídající části programu.
AVUPDATER.exe -man=news.htm

Související odkazy

Hlavní stránka
Skenovací motory
Průběh aktualizace


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.