Příkazová řádka instalátoru

Pomocí parametrů příkazové řádky můžete ovlivnit způsob instalace.
/SILENT, /VERYSILENT Tichá instalace produktu může proběhnout ve dvou režimech: SILENT nebo VERYSILENT. Je-li použit přepínač /SILENT, pak není spuštěn průvodce, zobrazí se pouze okno průběhu instalace. Je-li použit přepínač /VERYSILENT, pak není zobrazeno ani okno průběhu instalace.
/NOCANCEL Uživateli je znemožněno přerušení procesu instalace zakázáním tlačítka 'Storno' a ignorováním stisku tlačítka pro uzavření aplikace. Tento přepínač je použitelný v kombinaci s přepínačem /SILENT.
/DIR="x:\jméno adresáře" Přepíše jméno implicitního jména adresáře, zobrazeného na stránce výběru cílového adresáře v průvodci instalací. Musí být zadána plná cesta k tomuto adresáři. Využitelné v obou tichých instalačních režimech.
/GROUP="jméno skupiny" Přepsání implicitního jména složky, zobrazené na stránce výběru jména složky pro nabídku START, instalačního průvodce.

Standardní proces odinstalace může být také modifikován použitín přepínače /SILENT. K tomu je nutné spustit soubor unins000.exe , umístěný v instalačním adresáři produktu, s parametrem /SILENT.

Přepínače příkazové řádky instalátoru jsou platné pouze při čisté instalaci TrustPort Antivirus. V případě instalování programu z balíku TrustPort PC Security uživatel tuto možnost nemá.

Související odkazy

Hlavní stránka
Instalace/Odinstalace


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.