Instalace a odinstalace

Stránka: Licenční ujednání

Na této stránce se uživateli zobrazí licenční ujednání. Uživatel je povinnen si toto licenční ujednání pozorně přečíst a potvrdit, zda s tímto licenčním ujednáním souhlasí, či nikoliv. Potvrzování souhlasu s licenčním ujednáním se provádí pomocí přepínačů ve spodní části okna.

Pokud uživatel s licenční smlouvou nesouhlasí, pak mu není dovoleno pokračovat v instalaci.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Instalace a odinstalace


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.