Instalace a odinstalace

Stránka: Vyberte složku v nabídce Start

Stránka "Vyberte složku v nabídce Start" slouží k výběru adresáře ve startovací nabídce. Implicitně je tento adresář nazván TrustPort PC Security, ale je samozřejmě možné jej nazvat i libovolným jiným jménem.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Instalace a odinstalace


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.