Instalace a odinstalace

Stránka: Instalace e-mailových klientů

TrustPort Antivirus se integruje do e-mailových klientů a umožňuje tak skenovat příchozí i odchozí e-maily na virovou infekci a označovat SPAM. Mezi podporované klienty patří Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Windows Mail a Mozilla Thunderbird. Automaticky je vybrána integrace do výchozího e-mailového klienta.

Integraci produktu TrustPort Antivirus je možné provést i do více e-mailových klientů kliknutím na tlačítko vedle názvu požadovaného klienta (jejich počet není žádným způsobem omezen). Jestliže není některý e-mailový klient podporován operačním systémem, potom není možné takový klient v seznamu vybrat a ani pro něj nebude nainstalována podpora. Pokud je emailový klient operačním systémem podporován, ale není v době instalace na počítači nainstalovaný, případně není podporovaná jeho aktuální verze, potom takový klient rovněž není možné vybrat, ale podpora je pro něj automaticky nainstalována.

Seznam podporovaných klientů a jejich verzí:

  • Outlook Express... verze 6
  • Windows Mail... verze 6
  • Thunderbird... verze 1.5.x a 2.0.x
  • Microsoft Outlook... verze 2000-2007

Jestliže později dojde ke změně výchozího e-mailového klienta, který nebyl při instalaci na této stránce vybrán, potom je možné jednoduše provést doregistrování TrustPort Antiviru do tohoto klienta přímo v ovládacím rozhraní. Analogicky je nutné postupovat v případně integrování TrustPort Antivirus do dodatečně doinstalovaného e-mailového klienta, jestliže nebyl při instalaci na této stránce vybrán.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Instalace a odinstalace


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.