Registrace produktu

Standardní zkušební trial verze může být bezplatně používána po dobu 30 dnů. Jestliže ji chcete používat i po uplynutí zkušební doby, musíte si zakoupit a zaregistrovat plnou licenci. Když obdržíte licenční klíč, k jeho zapojení stačí použít tlačítko Registrace v dialogovém okně Licenční klíče.

Použití tlačítka Podrobnosti je užitečné v okamžiku, kdy si chcete ověřit, že jste vybrali správný licenční klíč před jeho importem do systému.

Tlačítko Registrace spustí Průvodce registrace produktů Trustport. Pomocí něho v několika krocích registrujete jakýkoliv produkt Trustport PC Security.

V dalším okně volíte způsob registrace produktu. Pokud vlastníte licenční klíč, vyberte druhou možnost a zadejte pouze cestu k souboru s licenčním klíčem (např. c:\Downloads\keys\antivir.key). Pokud vlastníte seriové číslo, které jste získali při zakoupení produktu, zvolte první možnost a vložte jej do pole pro tuto registraci. Průvodce registrací se spojí s firemním serverem, který Vám sériové číslo potvrdí.

Jestliže již produkt byl zaregistrován pomocí sériového čísla, je na této stránce nabídnuta možnost prodloužení jeho platnosti pomocí tzv. obnovovacího čísla. Toto číslo je možné zakoupit u dodavatelů TrustPort (jejich seznam je možné najít na stránkách společnosti). Pod polem pro zadání obnovovacího čísla je zobrazeno aktuální sériové číslo, jehož platnost bude prodlužována.

Pokud z nějakého důvodu nechcete stávající licenci prodloužit a máte zakoupeno nové sériové číslo, použijte tlačítko Odstranit sériové číslo a potvrďte tento záměr v zobrazeném dialogu. Tím způsobíte odstranění informací o použitém sériovém čísle z tohoto počítače. Upozornění! Pomocí tohoto tlačítka v žádném případě nedojde k odstranění nebo zneplatnění uvedeného sériového čísla na straně společnosti TrustPort. Jedná se opravdu pouze o odstranění záznamu na uvedeném počítači.

Okno Informace o vlastníku seriového čísla se objeví pouze v případě, že tímto seriovým číslem registrujete produkty Trustport PC Security poprvé. Pro další postup je nutno vyplnit minimálně položky Jméno/společnost a email.

Vlastníte-li univerzální klíč produtků Trustport PC security, zobrazí se okno Výběr produktů. V tomto okně nastavujete, jaké produkty mají být zaregistrovány.

Pro finální naimportování klíče, klikněte na tlačítko Dokončit.

Související odkazy

Hlavní stránka , Technická podpora , Informace o produktu a jeho klíčové vlastnosti


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.