TrustPort eSign PRO: příkazová řádka - obsah konfiguračního souboru

Použití konfiguračního souboru

Pomocí konfiguračního souboru můžete uložit některé volby, které se mají dále používat implicitně, pokud je nespecifikujete jinak. Vlastní konfigurační soubor lze uvést pomocí parametru --inifile=název_souboru , např. esign --inifile=my.ini , implicitní konfigurační soubor lze uvést pomocí parametru -u nebo --useconfig .

Konfigurační soubor je rozdělen do částí USER , USAGE , OTHER a SEARCH . Každá část i položka v ní je nepovinná.

Část USER

Obsahuje informace o vlastníku certifikátu:

 • COMMONNAME ... jméno (člověka, IP adresa počítače,...), na které je vystaven certifikát,
 • ORGNAME ... název organizace,
 • ORGUNIT ... název oddělení organizace,
 • POSTADDR ... adresa organizace,
 • COUNTRY ... dvoupísmenná zkratka země,
 • TLFNUMBER ... telefonní číslo,
 • EMAIL ... e-mail.

Pokud chcete rozumné informace v certifikátu, je vhodné zadat jméno a e-mail.

Část USAGE

Obsahuje informace o použití certifikátu:

 • SIGNATURE ... použití klíče pro podepisování, smí nabývat pouze hodnot 1 nebo 0,
 • ENCRYPHERMENT ... použití klíče pro šifrování, smí nabývat pouze hodnot 1 nebo 0,
 • KEYAGREEMENT ... použití klíče pro domluvu o klíči, smí nabývat pouze hodnot 1 nebo 0,
 • SERVERAUTHENTICATION ... certifikát (ne)bude sloužit pro serverovou autentizaci, smí nabývat pouze hodnot 1 nebo 0,
 • CLIENTAUTHENTICATION ... certifikát (ne)bude sloužit pro klienstkou autentizaci, smí nabývat pouze hodnot 1 nebo 0,
 • CODESIGNING ... certifikát (ne)bude sloužit pro podpis kódu, smí nabývat pouze hodnot 1 nebo 0,
 • SECUREEMAIL ... certifikát (ne)bude sloužit pro bezpečný e-mail, smí nabývat pouze hodnot 1 nebo 0.

Část OTHER

Obsahuje další informace:

 • MODE ... implicitní režim, smí nabývat hodnot "into-storage", "by-storage", "save-to-file" nebo "save-separate",
 • FILETYPE ... interní formát souboru, smí nabývat hodnot BIN, PEM nebo TRAIL,
 • NOPASSWORD ... vygenerovaný klíč či soubor (ne)bude bez hesla, smí nabývat hodnot 1 nebo 0,
 • EXPORTTYPE ... typ výsledného souboru, smí nabývat hodnot CER, P7C nebo P12,
 • SGNALG ... algoritmus použivaný při podpisu, smí nabývat hodnot SHA-1, MD-5, RIPEMD-160, SHA-256, SHA-384 nebo SHA-512,
 • ENCALG ... algoritmus použivaný při šifrování, smí nabývat hodnot 3DES, DES, RC2, Cast nebo Rijndael,
 • PUBKEYALG ... algoritmus veřejného klíče použitý při generování klíčového páru, smí nabývat hodnot RSA, DSA, DH nebo ELLIPTIC.

Část SEARCH

Obsahuje příznaky ovlivňující vyhledávání pomocí vzorků nad certifikáty (parametr -O ), každý může nabývat pouze hodnoty 1 nebo 0:

 • ALIAS ,
 • OWNERKEYID ,
 • ISSSUERHASH ,
 • EMAIL ,
 • PUBKEYHASH ,
 • CAISSSUERHASH ,
 • OWNERHASH ,
 • ISSUERKEYID ,
 • COMMONNAME .

Pokud použijete alepoň jeden z těchto parametrů a libovolný z nich vynecháte, potom se jedná o stejnou situaci jako kdyby byl takový parametr uveden s hodnotou 0. Pokud není použit žádný z těchto parametrů, tak i když použijete tento konfigurační soubor, bude se vyhledávat podle všech těchto parametrů (implicitní chování).

Příklad konfiguračního souboru:

	[USER] 
    COMMONNAME=192.168.0.207 
    ORGNAME=TrustPort, a.s. 
    ORGUNIT=Development POSTADDR=Holandska 2, Brno 
    COUNTRY=cz 
    TLFNUMBER=123456789 
    EMAIL=info@trustport.com 
    [USAGE] 
    SIGNATURE=1 
    ENCRYPHERMENT=1 
    KEYAGREEMENT=1 
    SERVERAUTHENTICATION=1 
    CLIENTAUTHENTICATION=0 
    CODESIGNING=0 
    SECUREEMAIL=0 
    [OTHER] 
    MODE=into-storage 
    FILETYPE=BIN 
    NOPASSWORD=1 
    EXPORTTYPE=CER 
    SGNALG=SHA-1 
    ENCALG=3DES 
    PUBKEYALG=DSA 
    [SEARCH] 
    ALIAS=1 
    OWNERKEYID=0 
    ISSSUERHASH=0 
    EMAIL=1 
    PUBKEYHASH=0 
    CAISSSUERHASH=0 
    OWNERHASH=0 
    ISSUERKEYID=0 
    COMMONNAME=1
		

Související odkazy

Hlavní stránka
Příkazová řádka


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.