TrustPort eSign PRO Configurator

Stránka: Předvolby

Záložka Předvolby slouží pro nastavení výchozího úložiště a dalších nastavení. Výchozí úložiště je úložiště, ve kterém se při vytváření podpisů, ověřování podpisů a dešifrování dat budou vyhledávat soukromé klíče a certifikáty.

Rozbalovací seznamy s algoritmy ve spodní části okna slouží k nastavení algoritmů, které se použijí pro šifrování/podepsání dat. V rozbalovacím seznamu Šifrování dat se nastavuje algoritmus používaný pro šifrování dat. V druhém rozbalovacím seznamu Digitální podpis se nastavuje hash algoritmus, který bude použit pro vytváření digitálního podpisu. Obě přednastavené hodnoty jsou optimální a uživatel by je neměl měnit, kromě nutných případů.

Otevírané přípony souborů: Soubory s uvedenými příponami bude možné zobrazit přímo z TrustPort eSign PRO Wizardu ihned po jejich dešifrování/ověření. Více přípon je nutné oddělit mezerou, lze použít hvězdičkovou konvenci.

Příklad: doc tx*

Pokud je toto pole nevyplněné (výchozí nastavení), nabízí se možnost zobrazení pro libovolný dešifrovaný/ověřený soubor.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Configurator
Certifikáty příjemců
Time Stamp


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.