TrustPort eSign PRO Configurator

Stránka: Certifikáty příjemců

Záložka Certifikáty příjemců slouží k přednastavení certifikátů příjemců, pro které budou automaticky šifrovány všechny zprávy. Tyto certifikáty se automaticky přidají k šifrované zprávě. K dispozici jsou tři druhy příjemců. První možnost automatického přidávání příjemců je přidání uživatelského certifikátu. Je to z toho důvodu, aby uživatel po zašifrování souboru mohl výsledný soubor kdykoliv rozšifrovat. Druhý příjemce může být administrátor dokumentu. Může to být osoba, která má mít přístup ke všem šifrovaným zprávám, např. z důvodu údržby souboru. Dále je pak možno určit libovolný počet příjemců, pro které se má také automaticky šifrovat soubor. Všichni tito příjemci mohou a nebo také nemusí být specifikováni. Přidávání, upravování nebo odebírání příjemců se provádí stisknutím tlačítka Změnit. Po stisknutí tlačítka se zobrazí lokální nabídka u tlačítka. Pomocí této nabídky je možno provádět požadované akce. Jsou tu navíc ještě volby Automaticky přidávat, Potvrdit uživatelem a Nepoužívat. Tyto tři volby jsou přepínače, které slouží pro určení, zda se má pro příjemce automaticky šifrovat, zda musí uživatel programu potvrdit, že se má zpráva pro tohoto uživatele šifrovat a nebo zda tohoto uživatele "dočasně" vyřadit pro automatické přidávání příjemců při šifrování.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Configurator


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.