TrustPort eSign PRO Configurator

Stránka: TSA

Záložka TSA slouží k nastavení seznamu dostupných TimeStamp autorit. Uživatel má možnost přidávat nové připojení na TimeStamp autoritu, upravovat existující a nebo je odebrat. V seznamu může uživatel vidět všechny nakonfigurované TimeStamp autority. Pod seznamem je zobrazena URL adresa včetně protokolu a portu, na kterém je TimeStamp autorita spuštěna. Připojení k Time Stamp Autoritě muže probíhat na nešifrovaném HTTP protokolu, šifrovaném HTTPS protokolu, nebo s šifrovaným HTTPS přenosem vyžadující autentizaci certifikátem. V políčku Certifikát jsou zobrazeny informace o certifikátu, který je přiřazen k TimeStamp autoritě. V políčku Soukromý klíč se nachází cerfifikát, kterým se hlásí Trustport eSign PRO k autentizovanému spojení TimeStamp Autority. Tento certifikát se automaticky přidává k časovému razítku, aby uživatel (např. příjemce) si mohl ověřit platnost časového razítka.

Tlačítko Přidat slouží k přidání nového připojení k autoritě časových značek. Tlačítko Upravit slouží k upravení nastavení připojení k autoritě časových značek a tlačítko Odebrat slouží ke zrušení připojení k TimeStamp autoritě.

Přidání a upravení připojení k TimeStamp autoritě se provádí na dialogovém okně zobrazeném níže. Do editačního pole Jméno se píše jméno TimeStamp autority, které bude použito v modulu TrustPort eSign PRO Wizard. Do editačního pole URL se zadává kompletní URL cesta, kde je TimeStamp autorita spuštěna. Cesta se zadává včetně protokolu a portu. Typ protokolu se zadává prefixem URL cesty, tzn. https://timestampautority.com:443 bude probíhat šifrovaným přenosem dat. Pomocí tlačítka Vybrat certifikát se vybírá certifikát, který bude přiřazen k TimeStamp autoritě. Certifikát musí být přítomen v úložišti. Soukromý klíč je certifikát, kterým se autentizuje klient k TimeStamp autoritě. Ceritifikát se musí nacházet v úložišti PKI storage manageru v sekci soukromé klíče.

V rozbalovacím seznamu Vybrat certifikát se vybírá úložiště z kterého chcete certifikát vybírat a přiřadit k autoritě. Certifikát se vybírá tak, že se označí a klikne se na tlačítko OK . Vybraný certifikát je možno ještě zobrazit v modulu Security Object Inspector. Vybrat Soukromý klíč se vybírá úložiště z kterého chcete certifikát vybírat a přiřadit k autoritě. Certifikát se vybírá tak, že se označí a klikne se na tlačítko OK . Vybraný certifikát je možno ještě zobrazit v modulu Security Object Inspector. Nepoužívat zruší používaný soukromý klíč k autentizovanému spojení a uplatní se jednocestné šifrované spojení Https.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Configurator


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.