Lokální nabídka TrustPort eSign PRO

Aplikace TrustPort eSign PRO vytváří v lokální nabídce souborů vlastní podnabídku, pomocí které je možné provádět určité akce. Jednotlivé položky nabídky (akce) se mění v závislosti na souboru, na kterém byla lokální nabídka otevřena. Vzniká také možnost přes kontextové menu označit více souborů a ty poté podepsat/šifrovat najednou. V Trusport eSign PRO wizardu poté definujete výstupní adresář všech označených souborů. Pro zobrazení lokální nabídky souboru klikněte např. v Průzkumníku pravým tlačítkem myši na souboru. Pro stejnou operaci lze použít i klávesnici.

Seznam akcí které lze provádět pomocí lokální nabídky souboru:

  Dokumenty typu PDF:

 • Podepsat soubor
 • Šifrovat soubor heslem
 • Podepsat a šifrovat soubor
 • Ověřit soubor (ověří podepsaný pdf dokument)
  Ostatní souborové typy:

 • Vytvořit oddělený podpis
 • Podepsat soubor
 • Zašifrovat soubor
 • Podepsat a zašifrovat soubor
 • Přidat časovou značku (zobrazuje se pouze na podepsaných souborech s příponou .SGN)
 • Ověřit/Dešifrovat soubor (zobrazuje se na zašifrovaných a/nebo podepsaných souborech s příponami .ENC, .SGN, .SGE a .ESG)
 • Importovat do úložiště (zobrazuje se na všech souborech, které je možné importovat do úložiště modulem Security Object Importer)
 • Prohlédnout soubor (zobrazuje se na všech souborech, které je možné prohlížet modulem Security Object Inspector)
 • Změnit heslo souboru (zobrazuje se pouze na souborech s příponou .P12 a .PFX - soubory podle PKCS#12 obsahující soukromý klíč)

Jestliže je soubor již zašifrovaný, pak se nezobrazí volby Zašifrovat soubor a Podepsat a zašifrovat soubor, protože nelze soubor zašifrovat dvakrát. Název vstupního souboru nesmí obsahovat znak ";".

Související odkazy

Hlavní stránka


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.