TrustPort eSign PRO Wizard

Stránka: Výstupní soubor

V případě, že jsou vstupní data tvořena jedním souborem, slouží stránka Výstupní soubor průvodce TrustPort eSign PRO Wizard k zadání výstupního souboru, do kterého bude uložen výsledek prováděné operace, tedy podepsaný soubor, zašifrovaný soubor apod. Pokud bude soubor označován koncovku PDF bude automaticky vložen do procesu zpracování jako PDF dokument. Do editačního pole se zadává cesta a jméno výstupního souboru. Pomocí tlačítka Procházet je možné najít již existující cestu a jméno souboru.

Zašktávací pole Odeslat e-mailem jako přílohu slouží k tomu, aby se po dokončení operace otevřelo okno pro vytvoření nové e-mailové zprávy s přiloženým výstupním souborem v implicitním e-mailovém klientu. Implicitní e-mailový klient musí být MAPI kompatibilní, aby s ním mohla aplikace TrustPort eSign PRO spolupracovat, může to být Outlook Express, Microsoft Outlook atd.

Má-li být zpracováno více souborů najednou, nevybírá se výstupní soubor, ale výstupní adresář, do kterého budou uloženy výsledky prováděné operace. Zaškrtávací pole Odeslat e-mailem jako přílohu není v takovém případě dostupné.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Wizard

Další


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.