TrustPort eSign PRO Wizard

Stránka: Zpracování dat

Po zobrazení této stránky začne modul TrustPort eSign PRO Wizard provádět požadovanou operaci. Právě prováděnou operaci zobrazuje v horní části okna tučným písmem. Během provádění operace se zobrazuje indikátor průběhu s procentuálním vyjádřením. Nad indikátorem průběhu se zobrazuje podrobnější informace o tom, jakou činnost zrovna TrustPort eSign PRO Wizard provádí.

V případě, že se provádí dešifrování vstupního souboru, je uživatel vyzván ke zvolení soukromého klíče, pomocí kterého se budou zašifrovaná data dešifrovat. Po vybrání příslušného klíče a zvolení tlačítka OK bude uživatel vyzván k zadání hesla k soukromému klíči a v případě že jde o substituční klíč, pak k vložení PINu pro přístup na hardwarové zařízení. Do dialogového okna se seznamem soukromých klíčů budou zobrazeny jen ty soukromé klíče, které patří uživatelům pro které byl vstupní soubor zašifrován.

Jestliže požadovaná operace je přidání časového razítka k podpisu, pak je zobrazeno dialogové okno pro zvolení podpisu, ke kterému se má přidat časové razítko. U každého podpisu může být pouze jedno časové razítko a naopak některé podpisy nemusejí mít žádné. Na přiloženém obrázku jsou vidět dva podpisy, kde jeden z nich již má časové razítko a druhý ne. Časové razítko proto půjde vložit pouze k druhému podpisu.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Wizard

Další


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.