TrustPort eSign PRO Wizard

Stránka: Stav zašifrování

Pokud se zjistí při operaci Dešifrovat & Ověřit soubor, že vstupní soubor je zašifrovaný, pak se zobrazí tato stránka průvodce TrustPort eSign PRO Wizard, kde jsou zobrazeny informace o tom, pro koho byl vstupní soubor zašifrován. Jednotlivý příjemci jsou zobrazeni v seznamu příjemců. Pokud není v preferovaném lokálním úložišti nalezen certifikát příjemce, pak je zobrazena informace o tom, že není možné najít certifikát příjemce ('Neznámý příjemce'). Pomocí tlačítka Detaily je možnost si zobrazit detailní informace o příjemci a jak byl vstupní soubor pro příjemce zašifrován. Tlačítkem Zobrazit certifikát si může uživatel zobrazit certifikát příjemce pomocí aplikace Security Object Inspector.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Wizard

Další


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.