TrustPort eSign PRO Wizard

Stránka: Výběr úlohy

Tato stránka průvodce TrustPort eSign PRO Wizard slouží k výběru činnosti/úlohy, kterou má průvodce provést. Jednotlivé úlohy se volí přepínačem na této stránce. Pomocí záložek se volí typ podpisu a to buď PDF dokumentu, nebo pomocí syntaxe kryptografických zpráv typ PKCS#7. Tato stránka není zobrazena v případě, že uživatel spustil modul TrustPort eSign PRO Wizard z lokální nabídky souboru, protože v lokální nabídce souboru se přímo určuje jakou úlohu má provést.

  • PDF dokumenty - Tato záložka umožňuje elektronicky zabezpečit dokumenty souborového typu PDF (Portable Document Format) společnosti Adobe. Technologie elektronického podpisu/zašifrování PDF dokumentů se provádí na bázi formátu PDF/A, což je oficiální archivační verze PDF dokumetů vycházející ze standardu ISO 19005-1:2005. Každý atribut a metadata dokumentu se zvlášť zašifrují/podepíšou podle podpisujícího certifikátu, či vloženého hesla a z nich se staví nový již elektronicky zabezpečený PDF dokument.
  • PKCS #7 - Tato záložka umožní elektronicky zabezpečit jakýkoliv typ souboru. Syntaxe kryptografických zpráv vycházející ze standardu RFC2315. Pro podepisování a/nebo šifrování souborů se využívá PKI. PKI umožňuje pomocí přenosu důvěry používat cizí veřejné klíče a ověřovat jimi elektronické podpisy bez nutnosti jejich individuální kontroly.

Jednotlivé úlohy jsou:

  • Vytvořit oddělený podpis - Průvodce vytvoří nový soubor, do kterého umístí data podpisu. Originální soubor zůstane nezměněn.
  • Podepsat soubor - Průvodce podepíše vstupní soubor a výsledek umístí do výstupního souboru. K výstupnímu souboru je možné ještě doplnit časové razítko.
  • Zašifrovat soubor - Průvodce zašifruje vstupní soubor a výsledek umístí do výstupního souboru.
  • Zašifrovat & Podepsat soubor - Průvodce nejdříve podepíše soubor, následně jej zašifruje a výsledek uloží do výstupního souboru.
  • Dešifrovat & Ověřit soubor - Průvodce dešifruje a nebo ověří vstupní soubor. Výsledek operace (dešifrovaný/ověřený soubor) pak uloží do výstupního souboru.
  • Přidat časové razítko - Průvodce přidá k již podepsanému souboru časové razítko.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Wizard

Další


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.