TrustPort eSign PRO Wizard

Stránka: Nastavení šifrování

TrustPort eSign PRO Wizard nabízí možnost šifrovat PDF dokument/y heslem. Tento typ šifrování vychází z metody "User password" standardu Acrobat PDF, která chrání dokument před otevřením. Upozornění! Výrazně doporučujeme nastavit heslo minimální délky 8 znaků a používat kombinace malých/velkých písmen společně s číslicemi. Na internetu se nacházejí ke stažení volně šířítelné programy, které dokáží ochranu s krátkými hesly vcelku jednoduše odstranit.


Podporované šifrovací algoritmy:

  • AES (Acrobat 7.x) - Advanced Encryption Standard, standardizovaná metoda šifrovaní založená na bázi symetrické blokové šifře Rijndael schválená americkým úřadem pro standardizaci. Vložené heslo bude šifrováno symetrickým klíčem AES o délce 128 bitů. Tento typ šifrování je podporován prohlížeči Adobe Acrobat reader verze 7 a výše.
  • RC4 (Acrobat 5.x) - Rivest Cipher 4, velmi rychlá, používaná a jednoduchá metoda šifrování navržena Ronem Rivestem a RSA Security. Délka klíče je v tomto případě 128 bitů a podporovaný typ prohlížeče Adobe Acrobat reader je od verze 5 a výše.

Další možnost, kterou nabízí Trustport eSign PRO wizard je omezení práv šifrovaného dokumentu. Vytvořený dokument tak může být omezen mimo jiné o možnost vykopírování textu do schránky, vytisknutí dokumentu. Pokud PDF dokument obsahuje formuláře, nabízí se možnost zakázání vyplnění těchto formulářů.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Wizard

Další


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.