TrustPort eSign PRO Wizard

Stránka: Informace o podpisu

Při podepisování PDF dokumentů lze specifikovat upřesňující informace o podpisu. Těmito informacemi jsou:

  • Důvod podpisu - účel, za kterým je podpis prováděn. Důvod podpisu bude zobrazen v podrobnostech podpisu PDF dokumentu.
  • Místo podpisu - slovní popis umístění. Místo podpisu bude zobrazen v podrobnostech podpisu PDF dokumentu.
  • Vizuální podpis - Zapnout/vypnout vizuální podpis. Umožňuje umístit ikonu podpisu přímo do PDF dokumentu.
  • Text - popisek zobrazený u ikony podpisu o maximální délce 32 znaků. Doporučená hodnota textu je jméno, příjmení a adresa podepisující osoby.
  • Umístění - pozice viditelného podpisu. Viditelný podpis bude vložen buď do pravého horního, pravého dolního, levého dolního, nebo levého horního rohu poslední stránky dokumentu.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Wizard

Další


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.