TrustPort eSign PRO Wizard

Stránka: Výběr certifikátů příjemců

Na této stránce průvodce TrustPort eSign PRO Wizard se určuje pro koho má být vstupní soubor zašifrován, resp. kterými certifikáty bude zpráva zašifrována. Jestliže není nastaven ani jeden příjemce, který se má přidávat automaticky nebo na zeptání, pak je zobrazeno dialogové okno Vyhledat certifikát . V případě že má uživatel v TrustPort eSign PRO Configuratoru nastaveného alespoň jednoho příjemce pro zeptání, pak se zobrazí dialogové okno, kde je třeba potvrdit kteří uživatelé mají být přidání a kteří ne. Všichni příjemci, kteří jsou nastaveni pro automatické přidání bez zeptání jsou automaticky přidaní do seznamu příjemců. Přidávat příjemce do seznamu může uživatel pomocí tlačítka Přidat a odebírat ze seznamu pomocí tlačítka Odebrat . Tlačítko Přidat přeferované slouží k přidání certifikátů příjemců, kteří jsou v seznamu příjemců pro automatické přidávání. Tento seznam je možno měnit v modulu TrustPort eSign PRO Configurator .

Vyhledávání certifikátu lze provádět na libovolném úložišti. Úložiště, na kterém se má vyhledávat, se volí po stisknutí tlačítka Oblast hledání . Automaticky se vyhledává v posledně použitém a při prvním použití v preferovaném úložišti. Název úložiště, ve kterém se bude vyhledávat, je zobrazen vedle tlačítka Oblast hledání . Vlastní vyhledávání se provádí pomocí jednoduchých nastavitelných kritérií. Výsledek hledání se zobrazuje do seznamu a je možno si každý nalezený certifikát prohlédnout pomocí modulu Security Object Inspector . Certifikáty, které chce uživatel vybrat pro šifrování, by měl označit a stisknutím tlačítka Přidat je přidat do seznamu příjemců.

Po stisknutí tlačítka Oblast hledání se zobrazí dialogové okno pro zvolení, ve kterém úložišti se má vyhledávat certifikát. Jednoduchým označením úložiště a stisknutím tlačítka OK se provede vybrání úložiště pro vyhledávání. Uživatel se pomocí tlačítka Vlastnosti může podívat na detailní informace o zvoleném úložišti. Tlačítkem Obnovit se provede znovunačtení seznamu úložišť.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Wizard

Další


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.