TrustPort eSign PRO Wizard

Stránka: Výsledek zpracování dat

Bylo-li určeno ke zpracování více souborů najednou, informuje tato stránka o výsledku zpracování každého z nich. V prvním sloupci se nachází seznam všech vstupních souborů, ve druhém pak seznam všech souborů výstupních. Třetí sloupec informuje o výsledku operace.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Wizard

Další


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.