TrustPort eSign PRO Wizard

Stránka: Stav podpisu

Pokud se zjistí při operaci Dešifrovat & Ověřit soubor, že vstupní soubor je podepsaný, pak se zobrazí tato stránka, kde jsou zobrazeny informace o podpisech a časových razítkách. Pokud je vstupní soubor podepsaný několikrát, pak jsou všechny podpisy zobrazeny pod sebou. Časová razítka jsou zobrazena pouze u těch podpisů, u kterých jsou vytvořeny. Některé podpisy nemusejí mít časové razítko. Časové razítko je u podpisu zobrazeno odsazeně, přesně tak jak je vidět na ilustračním obrázku.

Jestliže jsou všechny podpisy (včetně časových razítek) platné, pak je v horní části okna zobrazena informace, že podpis je platný. Jestliže je alespoň jeden podpis (nebo časové razítko) neplatný, pak je zobrazena informace o neplatném podpisu a neplatný podpis nebo časové razítko je zvýrazněn červenou barvou.

Jestliže v preferovaném úložišti není uložen certifikát vlastníka podpisu, pak je povoleno tlačítko Importovat a uživatel si může tento certifikát naimportovat do svého úložiště. Každý certifikát vlastníka podpisu nebo časového razítka je možno zobrazit pomoci tlačítka Zobrazit certifikát. Pokud certifikát vlastníka podpisu není nalezen v preferovaném úložišti a není přiložen k podpisu, pak je u podpisu zobrazena informace o tom že není možno získat informace o podepisovali ('Neznámý podepisovatel') a není tedy možno certifikát prohlížet a ani importovat do úložiště. Tlačítko Detaily slouží k zobrazení podrobných informací o označeném podpisu. Dialogové okno s podrobnými informacemi o podpisu je pro ilustraci zobrazeno níže.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Wizard

Další


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.