TrustPort eSign PRO Wizard

Stránka: Podepisovací klíč

Tato stránka průvodce slouží pro zvolení soukromého klíče, kterým se budou podepisovat vstupní data. Do seznamu jsou zobrazeny pouze kompletní klíčové páry, tedy takové, které mají v daném úložišti jak soukromý klíč tak i příslušný certifikát. Seznam se soukromými klíči se zobrazuje z preferovaného úložiště. Pro podepisování PDF souborů je nutno použít algoritmy typu RSA o minimální délce 1024 bitů. Preferované úložiště je možno nastavit v modulu TrustPort eSign PRO Configurator. Pomocí tlačítka Obnovit je možné provést znovunačtení seznamu z preferovaného úložiště.

Po výběru soukromého klíče a zvolení tlačítka Další se zobrazí dialogové okno pro zadání hesla k příslušnému soukromému klíči. Pokud jde o zástupný klíč, pak bude uživatel vyzván k zadání vstupního PINu pro přístup na hardwarové zařízení (USB token nebo čipová karta).

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Wizard

Další


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.