TrustPort eSign PRO Wizard

Stránka: Časové razítko

Stránka Časové razítko slouží k určení TimeStamp autority, která má vytvořit časové razítko k podepsanému souboru. Časové razítko se bude vytvářet jen pokud je povolena volba Vytvořit časové razítko. V rozbalovacím seznamu si pak může uživatel vybrat, kterou TimeStamp autoritu chce uživatel použít. Seznam TimeStamp autorit je možno změnit v modulu TrustPort eSign PRO Configurator. V dolní části stránky jsou zobrazeny informace o příslušném certifikátu, přiřazeném k TimeStamp autoritě. Tento certifikát bude přidáván k souboru s časovým razítkem, aby byla možnost ověřit platnost časového razítka.

Související odkazy

Hlavní stránka
TrustPort eSign PRO Wizard

Další


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.