Zobrazení detailních informací o úložišti

Aplikace TrustPort eSign PRO umožňuje na některých dialogových oknech zobrazení podrobných informací o úložišti. Toto dialogové okno obsahuje dvě záložky, kde první záložka Obecné obsahuje souhrné informace o úložišti. Kompletní výčet podrobných informací je zobrazen na druhé záložce Detaily. Informace jsou větveny do stromového pohledu, aby byly přehledné.


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.