Instalace/Odinstalace

Stránka: Vítejte v průvodci instalací

Tato první stránka instalačního průvodce informuje, že jste spustili instalaci TrustPort eSign PRO. Je zobrazeno také číslo verze produktu včetně čísla sestavení. Můžete pokračovat v instalačním procesu stiskem tlačítka Další .

Je doporučeno před spuštěním instalace ukončit všechny běžící aplikace, aby se zabezpečil hladký průběh instalace. Tato informace je pro uživatele zobrazena taktéž na této první stránce.

Další stránka
Výběr jazyka instalace

Související odkazy

Hlavní stránka
Instalace/Odinstalace


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.