Instalace/Odinstalace

Stránka: Vyberte součásti

Stránka "Vyberte součásti" slouží k výběru součástí a typu instalace. Uživatel má možnost zvolit si ze tří typů instalace a pěti volitelných instalovatelných komponent. Změna typu instalace ovlivňuje i výběr komponent a taktéž výběr komponent ovliňuje typ instalace. Pokud uživatel vlastní některý z podporovaných hardwarových zařízení a chce toto zařízení používat s aplikací TrustPort eSign PRO, měl by si vybrat příslušnou dodatečnou součást zaškrtnutím zaškrtávacího políčka.

Seznam typů instalace:

 • Typická instalace (přednastavený typ instalace doporučený pro většinu uživatelů)
 • Úplná instalace
 • Vlastní instalace

Seznam dodatečných součástí:

 • Eutron podpora
 • Rainbow podpora (také DataKey čipy)
 • iKey 2000/2032/4000 podpora
 • ActivCard podpora
 • Spyrus podpora
 • Aladdin eToken Pro podpora
 • Starcos 3.0 (ICA) podpora
 • Sm@rtCaféExpert 3.1 podpora

Při zvolení typické instalace se instaluje pouze základní část aplikace TrustPort eSign PRO bez podpory pro hardwarové zařízení (USB tokeny a čipové karty). Úplná instalace obsahuje základní část aplikace TrustPort eSign PRO včetně kompletní podpory pro hardwarové zařízení. Vlastní instalace obsahuje vždy základní část aplikace TrustPort eSign PRO a zvolené dodatečné součásti. Jestliže má uživatel zvolenu některou z typické nebo úplné instalace a vybere nebo zruší vybrání některé z dodatečných součástí, pak se automaticky nastaví instalace vlastní.

V dolní části okna se zobrazuje, kolik volného místa instalace zabere se zvolenými dodatečnými součástmi.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Instalace/Odinstalace


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.