Instalace/Odinstalace

Stránka: Jméno výchozího lokálního úložiště

Na tomto okně se instalační program ptá uživatele na jméno výchozího lokálního úložiště. Každá instalace aplikace TrustPort eSign musí mít minimálně jedno lokální úložiště. Toto lokální úložiště je možno si nějak pojmenovat. Do editačního pole napište, jak se toto lokální úložiště má jmenovat. Při psaní jména implicitního lokálního úložiště nesmíte používat vyhrazené znaky jako jsou: \ " / a #. Délka jména implicitního lokálního úložiště nesmí přesáhnout 100 znaků a před a za jménem nesmí být mezery.

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Instalace/Odinstalace


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.