Nastavení jazyka

Na této stránce můžete nastavit jazykovou verzi TrustPort eSign PRO. Standardně je nastaven jazyk, který jste si vybrali na začátku instalace produktu TrustPort eSign PRO.

V seznamu jazyků jsou zobrazeny všechny dostupné jazykové verze. Pokud změníte zvolený jazyk, je potřeba uložit toto nastavení stisknutím tlačítka Použít nebo OK. Po uložení nastavení se zobrazí dialog informující o nutnosti restartování počítače. Tato operace je nezbytná pro korektní zavedení zvoleného jazyka do všech součástí TrustPort eSign PRO.

Související odkazy

Hlavní stránka


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.