LDAP Publisher

Aplikace TrustPort eSign PRO obsahuje modul LDAP server, který zprostředkovává jedno lokální úložiště klientům, kteří k němu mohou přistupovat pomocí libovolného LDAP klienta (např. PKI Storage Manager nebo Adresář v aplikaci Outlook Express). Modul LDAP Publisher je součástí modulu PKI Storage Manager. Pomocí tohoto modulu je možné nastavit jaké lokální úložiště má LDAP server zpřístupnit pro LDAP služby. Lokální úložiště, které je zpřístupněno pomocí LDAP serveru, je v modulu PKI Storage Manager pro orientaci označeno tečkou u ikony lokálního úložiště.

Postup zpřístupnění lokálního úložiště:

  • Na lokálním úložišti kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit volbu LDAP Publisher.
  • Zobrazí se dialogové okno, kde jsou dvě hlavní části. První část, vrchní, obsahuje informace o tom, na kterém úložišti byl zvolen LDAP Publisher a jaká je cesta k tomu úložišti. Ve druhé části, spodní, je zobrazena informace o tom, jaké lokální úložiště je právě teď zpřístupněno.
  • Tlačítkem Publikovat se nastaví úložiště jako publikované a spustí se LDAP server.
  • V dolní části se zobrazí toto zprostředkované úložiště.

Pomocí tlačítka Spustit/Zastavit se startuje nebo ukončuje LDAP server, který zpřístupňuje lokální úložiště. Pokud chce uživatel ukončit zprostředkování úložiště, musí zvolit tlačítko Zakázat. Tím se zastaví LDAP server a dojde ke zrušení zprostředkování úložiště.

Na systémech Windows 98/ME je při změně nastavení nutno restartovat Windows, aby se projevily změny. Systémy Windows NT/2000/XP reagují na provedené změny okamžitě.


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.