TrustPort eSign PRO Password Changer

Stránka: Současné heslo

Tato stránka slouží k zadávání současného hesla pro přístup ke vstupnímu souboru nebo k soukromému klíči. Stránka vypadá jinak pro zadávání hesla k souboru a jinak pro zadávání hesla k soukromému klíči. Je tomu tak proto, že při zadávání vstupního hesla k souboru není možné zjistit alias klíče umístěného v souboru a jeho parametry. Tyto informace jsou možné zjistit až po dešifrování souboru zadávaným heslem. Pokud je zadané heslo špatné, je o tom uživatel informován chybovou zprávou. Při zadávání hesla se rozlišuje velikost malých a velkých písmen.

Ukázka stránky při změně hesla k soukromému klíči:

Ukázka stránky při změně hesla ke vstupnímu souboru:

Další stránka
Předchozí stránka

Související odkazy

Hlavní stránka
Password Changer


Copyright © 2010, TrustPort, a.s., Všechna práva vyhrazena.